Komunikat (8) – Kształcenie zdalne przedłużone do końca semestru

Informujemy, że na mocy decyzji Rektora ZPSB, do końca semestru letniego Uczelnia będzie kontynuowała kształcenie w trybie zdalnym, niezależnie od decyzji rządowych o kolejnych etapach odmrażania i luzowania restrykcji związanych z pandemią. Również sesja egzaminacyjna oraz obrony dyplomowe zostaną przeprowadzone online. Szczegółowe informacje są na bieżąco przekazywane studentom przez Dziekanaty. Terminy i formy poszczególnych zajęć znajdują się także w systemie e-dziekanat oraz na platformie e-studia.

Ewentualne zajęcia, egzaminy czy obrony prac dyplomowych w formie tradycyjnej są dopuszczalne tylko dla niewielkich grup studentów / słuchaczy, a ich organizacja jest możliwa przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych tylko za zgodą dziekana.

Decyzję tę podejmujemy w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej. Uwzględniamy nie tylko ewentualne ryzyko zakażeń – co jest wysoko prawdopodobne w dużych skupiskach ludzi przebywających w jednym pomieszczeniu przez wiele godzin – ale również problemy naszych studentów z dotarciem na zajęcia tradycyjne. Trzeba bowiem pamiętać, że spory odsetek naszych studentów i słuchaczy to osoby zamieszkujące za granicą lub w regionie, poza siedzibą Uczelni. Na tym tle uważamy, że ewentualny powrót do tradycyjnej formy zajęć w czerwcu byłby nie tylko nieodpowiedzialny, ale również utrudniony dla wielu z Was.

Jesteśmy przekonani, że poziom technologiczny i jakościowy zajęć online jest zadowalający i pozwala nam zakończyć planowo bieżący semestr bez potrzeby jego przedłużania na okres wakacji.

Życząc wszystkim zdrowia, prosimy o zaangażowanie i wytrwałość. Damy radę!