Konkurs dla Studentów – Targi 4.0 – zachęcamy do udziału

Polska Izba Przemysłu Targowego zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie “Targi 4.0”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Celem konkursu “Targi 4.0” jest szeroko rozumiana promocja targów i zachęcenie studentów szkół wyższych w Polsce do wspólnego świętowania i udziału w Światowej Kampanii UFI (Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego) Global Exhibitions Day 2019.

Temat przewodni konkursu to „Targi 4.0”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie referatu lub spotu promocyjnego albo prezentacji multimedialnej na jeden z dziesięciu tematów:

 1. Wizja targów 2030
 2. Nie tylko marketing – targi jako droga rozwoju biznesu firmy
 3. Targi dają więcej – korzyści z udziału w targach
 4. Event w wielu wymiarach – cecha współczesnych targów
 5. Nowe media w służbie targów
 6. Neuromarketing na targach
 7. Najnowsze technologie wykorzystywane na targach.
 8. Promocja idei targów
 9. Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości
 10. Global Exhibitions Day – koncepcja promocji święta przemysłu wystawienniczego na rok 2020

Prace konkursowe należy wysłać do dnia 15 marca 2019 r. na adres Organizatora Konkursu (szczegóły w Regulaminie Konkursu)

Nagrodami w konkursie “Targi 4.0” są:

 • stypendium o całkowitej wartości 3 000 zł netto,
 • tablet o wartości 500 zł netto,
 • oraz nagrody rzeczowe o maksymalnej wartości 300 zł netto.

Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prac konkursowych na imprezie promującej targi oraz do udziału w wydarzeniach związanych z promocją Światowego Dnia Targów – Global Exhibitions Day 2019 (GED19).

Projekt realizowany jest w ramach kampanii promującej przemysł wystawienniczy w Polsce oraz w związku z obchodami Światowego Dnia Targów (Global Exhibitions Day), który w 2019 r. obchodzony będzie w dniu 5 czerwca.

Więcej informacji na stronie organizatora Konkursu.