Konkurs na najlepszą pracę naukową

Niebawem rozpocznie się kolejna edycja konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

O nagrodę Prezydenta mogą się ubiegać studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyjętym Zarządzeniem Nr 418/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową.

Pracę na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową” w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.

 

Nabór wniosków będzie trwał od 01 do 31 lipca 2020 r.