Konkurs na najlepszą pracę z zakresu skarbowości korporacyjnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej.

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2019 – 2021.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
a) wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),
b) egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej (w wersji elektronicznej),
c) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;
d) tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.

Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2021 r.

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych.