Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w ZPSB

Już po raz dziesiąty zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w ZPSB.

Ten prestiżowy konkurs wyłania zwycięzców w dwóch kategoriach:

  • Najlepsza praca I stopnia (licencjacka lub inżynierska)
  • Najlepsza praca II stopnia (magisterska)

Zgłoszenia prac

Formularz zgłoszenia wraz z egzemplarzem pracy należy przesłać lub złożyć osobiście – do dnia 23 września 2016 r. – w Dziekanacie Wydziału Ekonomii i Informatyki ZPSB.
Adres: ul. Żołnierska 53, 72-210 Szczecin.

Nagrody

  • za I miejsce: notebooki lub tablety
  • za II miejsce: roczne stypendium Rektora ZPSB na Studia Podyplomowe
  • za III miejsce: pakiet książek Wydawnictwa Naukowego ZPSB

Rozstrzygnięcie Konkursu

Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się podczas uroczystości Inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 – w dniu 1 października 2016 r.

Zobacz ubiegłoroczne wręczanie nagród w konkursie najlepszych prac dyplomowych 2014/2015

Dodatkowych informacji udziela:
Dziekanat Wydziału Ekonomii i Informatyki ZPSB – Ewa Kluz
tel. 91 81 49 402
e-mail: dziekanat@zpsb.pl