Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

18 lutego 2020 roku został ogłoszony Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o Konkursie.

Prace magisterskie na Konkurs należy nadsyłać w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

Dla Zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.

Informacje dotyczące Konkursu: www.prezydent.pl