Konkurs PFRON „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską

Zapraszamy do udziału w Konkursie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepszą pracę magisterską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza

XIII edycję Konkursu „OTWARTE DRZWI”

na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki zyskają nagrodzone prace – Laureatom przyznawane są nagrody finansowe.

Termin składania prac: do 25 lipca 2016 r.

Więcej informacji na stronie PFRON.