Konkurs prac magisterskich Teraz Polska

Kończąc studia, nie sposób uniknąć pisania pracy magisterskiej. Ta jednak traktowana jest często jako przykry obowiązek. A skoro i tak trzeba ją napisać, warto zrobić to na tyle dobrze, by… zarobić. Trwa 11. edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Polski. Oprócz nagród finansowych do wygrania są atrakcyjne staże. Termin zgłoszeń został przedłużony. Prace można zgłaszać do 27 października 2017 r.

Do konkursu zgłoszone mogą zostać te prace magisterskie, które zostały obronione nie wcześniej niż w styczniu 2016 r.

W tym konkursie nie chodzi o sztukę dla sztuki i pisanie do szuflady, a o oryginalne, autorskie prace, które mogą zostać wdrożone przez biznes czy instytucje – mówi dr Jarosław Górski, współtwórca konkursu.Zajmujemy się szeroko rozumianą promocją i rozwojem Polski. Wśród prac, które do nas trafiają, dominują te z dziedziny marketingu narodowego, promocji turystycznej i gospodarczej – dodaje.

Prace magisterskie zgłaszane do konkursu swoją tematyką powinny nawiązywać do zagadnień związanych z polską marką narodową, promocją, innowacyjnością i konkurencyjnością naszego kraju.

Dotychczasowa historia konkursu to niemal 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a przede wszystkim ponad 100 laureatów. Rokrocznie na uczestników konkursu czeka pula nagród o łącznej wartości ok. 50 tys. zł. Oprócz nagród pieniężnych laureaci mają szansę odbycia staży i praktyk w partnerskich instytucjach.

Skorzystały z nich m.in. laureatki dwóch poprzednich edycji konkursu. Katarzyna Gad, zwyciężczyni IX edycji Konkursu, odbyła staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a Katarzyna Matyjanko, laureatka ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji konkursu, skorzystała z zaproszenia Agencji Rynku Rolnego. Jak obie przyznają, było do ważne doświadczenie:

Miałam okazję zobaczyć „od środka” to wszystko, czym zajmowałam się w swojej pracy magisterskiej – opowiada Katarzyna Gad. – Praca w Agencji dała mi możliwość zdobycia doświadczenia w sektorze energetyki odnawialnej, poznania wielu wartościowych ludzi i sprawdzenia się w nowej roli – dodaje Matyjanko.

Przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu zostało przedłużone do piątku, 27 października 2017 r.

Więcej informacji na www.terazpolska.pl