Konkurs „Projekt Przedsiębiorstwo 2023/2024” rozstrzygnięty!

W dniu 16 maja 2024 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu „Projekt Przedsiębiorstwo edycja 2023/2024”.

Do konkursu było nominowanych łącznie dwanaście projektów ze wszystkich wydziałów.

Z Wydziału w Gryficach – kierunek Ekonomia nominowano projekty:

 1. Kawiarnio- bawialnia „Promyczek” – Nikola Dziuba, Oliwier Gutalewicz, Patryk Jagodziński, Ewelina Sławek
 2. „Psi Domek” Hotel dla zwierząt -Karolina Bobowicz, Julia Filipek, Izabela Knieć, Patrycja Kubiak

Z Wydziału w Stargardzie – kierunek Ekonomia nominowano projekty:

 1. Projekt Senior – Tomasz Budziński, Robert Klimowski, Lidia Łondka, Katarzyna Stateczna

Z Wydziału w Szczeciniekierunki:  Informatyka, Ekonomia, Zarządzanie, IB nominowano projekty:

 1. Food Dzielnia – Łukasz Ewertowski, Wiktoria Iwanko, Krzysztof Janisiak, Anna Mordas
 2. Świetlica „Pokolenia” – Natalia Kocięba, Weronika Langner, Anna Racinowska, Dawyd Slabospytskyi
 3. Eco Fashion -Katarzyna Lewandowska, Roksana Słupińska
 4. My Professional Skills – Hanna Darowska, Zuzanna Kopeć, Rrenata Kryczka
 5. Projekty w realnej skali -Oskar Kacprzyk, Dominik Kwiatkowski, Dominik Szerniewicz
 6. BC (Breathe Care) -Justyna Gawdzik, Julia Klimek, Justyna Łyp – Dobrowolska, Kornelia Waszkiewicz
 7. 4 PETS – Piotr Dziadosz, Mateusz Cholewiak, Weronika Zimna
 8. Parktutu -Kwapisz Maciej, Mikołaj Kawka, Weronika Jucha, Filip Michalski
 9. NOH Cosmetics – Oliwier Kallas, Hanna Wiśniewska , Nikola Bil

Wszystkie zgłoszone projekty prezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom merytoryczny. Wybór pierwszej „trójki” był niezwykle trudny. Po długich obradach, wyłoniono zwycięskie projekty:

1 miejsce – projekt Projekt Senior – Tomasz Budziński, Robert Klimowski, Lidia Łondka, Katarzyna Stateczna, realizowany pod opieką dr. Jacka Wiśniewskiego. Pomysłem na biznes jest prywatny dom opieki dla seniorów „Oaza złotego wieku” z ofertą opieki całodobowej, jak i dziennej łącznie z usługami rehabilitacyjnymi, rozrywkowymi i kulturalnymi.

2 miejsce – projekt Świetlica „Pokolenia” – Natalia Kocięba, Weronika Langner, Anna Racinowska, Dawyd Slabospytskyi, realizowany pod opieką dr. Jacka Wiśniewskiego. To projekt świetlicy dla dzieci, gdzie opiekę sprawują seniorzy i wolontariusze świadcząc pakiet usług żywieniowych, edukacyjnych i rozrywkowo-kulturalnych.

3 miejsce – projekt Eco Fashion -Katarzyna Lewandowska, Roksana Słupińska, realizowany pod opieką dr. Jacka Wiśniewskiego. Branża odzieżowa z wydźwiękiem ekologicznym; nadawanie używanym ubraniom drugiego życia, spersonalizowane usługi krawieckie.

Po raz drugi w historii konkursu została przyznana Nagroda specjalna za innowacyjność projektu, która trafiła do Twórców projektu Parktutu w składzie: Kwapisz Maciej, Mikołaj Kawka, Weronika Jucha, Filip Michalski realizowanego pod opieką dr. Huberta Dyby. Pomysł dotyczy aplikacji mobilnej ułatwiającej parkowanie w mieście.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim nominowanym Zespołom oraz ich Opiekunom !!!