Konsultacje z psychologiem dla studentów i pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych

w ramach projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ANS zatrudniła Panią psycholog mgr Beatę Dobińską, która prowadzi konsultacje psychologiczne dla wszystkich z Państwa, którzy być może potrzebują pomocy w rozwiązaniu problemów natury emocjonalnej, psychicznej, rodzinnej, społecznej lub uczeniu się.

Uprzejmie zapraszam do korzystania ze wsparcia Pani psycholog, a na konsultacje można umówić się drogą mailową, na adres: bdobinska@zpsb.pl lub epiechowiak@zpsb.pl.

Elżbieta Piechowiak

Menadżer Projektu