Mamy nowego doktora nauk technicznych

Z przyjemnością i dumą informujemy, że nasz pracownik – wykładowca na kierunku Informatyka, mgr inż. Tomasza Klasa obronił właśnie (28 marca 2017) doktorat.

Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586) nadała Panu Tomaszowi Klasie stopień naukowy DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH W DZIEDZINIE INFORMATYKI.

Temat rozprawy doktorskiej:

Model referencyjny zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej

Promotor:
dr hab. inż. Imed El Fray – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:
dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. nadzw.  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. nadzw. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Świeżo upieczonemu DOKTOROWI serdecznie gratulujemy!!!