Mieszkanie dla absolwenta

Szanowni Absolwenci!
Przypominamy o możliwości skorzystania przez Absolwentów z Programu „Mieszkanie dla absolwenta” realizowanego przez PFRON.
Kto może skorzystać z programu?
absolwent studiów wyższych, który kształcenie zakończył w okresie ostatnich 36 miesięcy;
– absolwent posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnoprawności.
Na jaki okres jest przyznawane dofinansowanie?
60 miesięcy.
Jaka jest wysokość dofinansowania do wynajmowanego mieszkania?
wysokość dofinansowania jest zależna od samej lokalizacji mieszkania;
– w okresie 60 miesięcy dofinansowanie ulega zmniejszeniu od 100% do 40% kosztów najmu.
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.