Moja firma mój sukces – dotacje na otworzenie firmy.

Masz pomysł na biznes? Jesteś w wieku 19-29 lat? Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na otworzenie firmy!

 

Fundusz Pomerania wraz z Północną Izbą Gospodarczą realizuje projekt „Moja firma – mój sukces”. Dzięki projektowi można pozyskać 23 050 zł na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe o wysokości 16 800 zł. Nabór wniosków trwa do 26 października 2021 r.  

Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy z umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 36 uczestnikom projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkującym lub uczącym się na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie szkoleniowe
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  • finansowe wsparcie pomostowe

Więcej informacji:

www.dotacjanafirme.pl

tel. 790 765 662