Odkryj design thinking – bezpłatne szkolenie dla dorosłych

Masz powyżej 30 lat, chcesz samodzielnie rozwijać kreatywne myślenie w biznesie i zamieszkujesz lub pracujesz na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ?

Zgłoś się na kurs Design Thinking!

Istotą Kursu Design Thinking jest zrozumienie idei projektowania usług w oparciu o człowieka i jego potrzeby dla biznesu. Nabycie umiejętności zastosowania metody Design Thinking, w tym kolejnych etapów projektowania, tj.: empatyzacji, definiowanie potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania oraz testowania. Celem praktycznym jest uzyskanie kompetencji posługiwania się narzędziami realizującymi ideę projektowania usług w oparciu o realne potrzeby. Umożliwienie korzystania z metody Design Thinking w realizacji projektów firm, organizacji oraz własnych celów.

Szkolenie startuje już 25.10 !

Zapisz się na kurs tutaj: Pigułki Kompetencji | AL2.0 | ZPSB