Ogłoszenie o naborze wykładowców na kurs „Grafika i poligrafia cyfrowa”

Ogłoszenie o naborze wykładowców na kurs „Grafika i poligrafia cyfrowa”

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ogłasza nabór wykładowców na potrzeby realizacji kursu „Grafika i poligrafia cyfrowa” w ramach projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”. (Umowa nr: RPZP.08.06.00-32-K039/17-00).

Szczegóły zamówienia oraz sposób składania ofert został przedstawiony w załączonych dokumentach.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe grafika i poligrafia cyfrowa

Załącznik 2 Oferta grafika i poligrafia