Ogłoszenie o naborze wykładowców na kurs „Opiekun osoby starszej”

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ogłasza nabór wykładowców na potrzeby realizacji kursu „Opiekun osoby starszej” w ramach projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL. (Umowa nr: RPZP.08.06.00-32-K039/17-00).

Kurs będzie realizowany według programu przedstawionego w poniższym załączniku.

Program kursu Opiekun osoby starszej

Oferty w postaci CV dokumentującego odpowiednie kwalifikacje do realizacji poszczególnych modułów wraz z ceną brutto za godzinę lekcyjną, należy nadsyłać na adres ced@zpsb.pl do dnia 10.03.2018 roku.