OGŁOSZENIE Rozeznanie rynku dot. wykonania kompletów gier edukacyjnych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert dot. wykonania kompletów gier edukacyjnych do szkoleń w ramach projektu Pigułki Kompetencji ZPSB , w ramach realizacji projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18.

Szczegóły w pliku (PDF): Rozeznanie cenowe – ogłoszenie – gry edukacyjne

Do pobrania formularz oferty (Word): Rozeznanie cenowe – gry edukacyjne – formularz