OGŁOSZENIE Rozeznanie rynku dot. wyposażenia studia nagrań video, projekt „MOOC w ZPSB”

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. wyposażenia studia nagrań video, w ramach realizacji projektu „MOOC w ZPSB”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W068/18.

Szczegóły w pliku (PDF): Rozeznanie cenowe – ogłoszenie – studio video

Do pobrania formularz oferty (Word): Rozeznanie cenowe – formularz oferty – studio video