Powstanie polska wersja MOOC’a – ZPSB w konsorcjum uczelni

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie jest jedną z czterech polskich uczelni, które wczoraj w Warszawie zawiązały Konsorcjum Edukacyjne. W siedzibie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie została uroczyście podpisana umowa, powołująca konsorcjum w składzie: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.

Wzorem największych amerykańskich uniwersytetów, polskie uczelnie będą teraz wspólnie przygotowywać i oferować otwarte kursy on-line.

Konsorcjum_logoCelem działania konsorcjum jest wspólne tworzenie materiałów, metod i narzędzi kształcenia w edukacji formalnej i pozaformalnej, integracja posiadanych zasobów edukacyjnych oraz prowadzenie międzyobszarowych badań i analiz w obszarze kształcenia przez całe życie. Konsorcjum ma charakter otwarty, będą do niego zapraszani kolejni uczestnicy.

– Szansą na wcielenie w życie otwartych masowych kursów on-line, rozwiązań funkcjonujących już w Stanach Zjednoczonych i na świecie, jest integracja sił, a kluczem popularności takich kursów wśród odbiorców jest ich wysoka jakość. To jeden z powodów dla których podjęliśmy tę inicjatywę i wierzymy w jej powodzenie – mówi prof. Aneta Zelek, Rektor ZPSB.

Pierwszym krokiem nowo powstałego konsorcjum będzie wymiana materiałów edukacyjnych miedzy uczelniami oraz utworzenie wspólnej biblioteki on-line. Członkowie konsorcjum będą dalej wspólnie rozwijać i poszerzać tę ofertę, udostępniając ją swoim studentom. Planowane jest także docelowe otwieranie wybranych zasobów dla masowych odbiorców w kraju.

Sygnatariuszami umowy ze strony poszczególnych konsorcjantów zostali (w kolejności od lewej na zdjęciu powyżej): Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Witold Bielecki, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dr hab. prof. ZPSB Aneta Zelek, Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki.

Więcej informacji: w komunikacie prasowym