Praktyki w firmie Poncyljusz i Radź Grupa Doradczo – Księgowa

Praktyka w dziale księgowości!
Nie boisz się wyzwań , chcesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne pod okiem wyspecjalizowanej kadry? Nie zastanawiaj się dłużej i aplikuj na praktyki w Poncyljuszu! Nasz program praktyk trwa do 3 miesięcy – grafik praktyk układany jest indywidualnie, aby dostosować się do potrzeb praktykanta.

Zakres praktyki:
1. Przedstawienie obiegu dokumentów księgowych;
2. Kompletowanie i porządkowanie dokumentów księgowych;
3. Wprowadzenie w rodzaje dokumentów księgowych;
4. Tworzenie i praca na planie kont księgowych firm;
5. Dekretowanie dokumentów;
6. Praca na programie księgowym OPTIMA:
a. Wprowadzanie dokumentów księgowych;
b. Weryfikacja wprowadzonych dokumentów księgowych;
7. Uzgadnianie rejestrów VAT z zapisami kont w systemie FK;
8. Sporządzanie deklaracji VAT-7 w oparciu o rejestry;
9. Sporządzanie bilansu;
10. Sporządzanie rachunku zysków i strat.

Wielu naszych praktykantów zostało u nas zatrudnionych na stałe. Dołącz do nas!

Wyślij CV na adres rekrutacja@poczta.debet.pl

#pracujwPoncyliuszu
facebook.com/poncyljusziradz
poncyljusziradz.pl