Praktyki w firmie Poncyljusz i Radź Grupa Doradczo – Księgowa

Praktyka w dziale kadry i płace!

Nie boisz się wyzwań , chcesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne pod okiem wyspecjalizowanej kadry? Nie zastanawiaj się dłużej i aplikuj na praktyki w Poncyljuszu!
Nasz program praktyk trwa do 3 miesięcy – grafik praktyk układany jest indywidualnie, aby dostosować się do potrzeb praktykanta.

Zakres praktyki:
1. Sporządzanie listy płac;
2. Naliczanie zasiłków chorobowych;
3. Sporządzanie umów zatrudnienia dla pracowników;
4. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń;
5. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracowników
i zakład pracy; od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń;
6. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS;
7. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
8. Ewidencja czasu pracy;
9. Prowadzenie akt osobowych;
10. Weryfikacja akt osobowych;
11. Przygotowywanie i wykonywanie przelewów płacowych.

Wielu naszych praktykantów zostało u nas zatrudnionych na stałe. Dołącz do nas!

Wyślij CV na adres: rekrutacja@poczta.debet.pl

#pracujwPoncyliuszu
facebook.com/poncyljusziradz
poncyljusziradz.pl