Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Już 1 października 2018 r. startuje kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

O stypendium Prezydenta mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie, a także reprezentujący dziedziny sztuki oraz dyscypliny, kierunki i specjalności naukowe uprawniające do wystąpienia o stypendium Prezydenta Miasta Szczecin (Załącznik nr 1).
Podstawa prawna: Uchwała Nr X/188/11  zmieniająca dotychczasowe zasady przyznawania przez Prezydenta Miasta Szczecin stypendiów naukowych studentom i doktorantom (Uchwała Nr L/1273/10 i Uchwała Nr LX/1355/10)

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 10 października 2018 roku do godz. 15.00.

Więcej informacji oraz szczegółowe dokumenty – na stronie Urzędu Miasta

Zachęcamy serdecznie do składania wniosków.