Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin – nowa edycja

W październiku 2016 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
stypendia_x-2016-wersja-online

O stypendium Prezydenta mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie (Uchwała Nr X/188/11 Rady Miasta Szczecin z dn. 25 lipca 2011 r.) i reprezentujący dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny, kierunki i specjalności naukowe wymienione z załączniku 1 do Regulaminu.

Wniosek o stypendium naukowe kandydaci na stypendystów winni składać w Biurze Strategii Urzędu Miasta (pl. Armii Krajowej 1, IV piętro, skrzydło od ul. Odrowąża) w terminie od 3 do 10 października 2016 r. do godz. 15:00.

Zachęcamy serdecznie do składania wniosków.