Rektor Senior prof. Wojciech Olejniczak laureatem medalu 70-lecia Polskiej Informatyki

Kiedy informatyka w Polsce jeszcze raczkowała, nasz Rektor Senior, prof. dr hab. Wojciech Olejniczak, już aktywnie działał na rzecz rozwoju tej dziedziny w naszym kraju.

Jego szczególne zaangażowanie oraz prace na rzecz Polskiego Towarzystwa Informatycznego zostały docenione – Prof. Olejniczak został odznaczony medalem z okazji 70-lecia polskiej informatyki, za szczególny wkład w jej rozwój. Jesteśmy niezwykle dumni i serdecznie Panu Rektorowi gratulujemy!

Więcej informacji: na stronie PTI