Rusza rekrutacja w ZPSB – nowość: studia magisterskie MBA

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu po raz 23. rozpoczęła rekrutację na studia. Wśród tegorocznych nowości są m.in. pierwsze w regionie magisterskie studia menadżerskie MBA, studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Menadżer sprzedaży czy Project manager. W przygotowaniu są także nowe studia II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Po ubiegłorocznym dobrym naborze, rozpoczynająca się właśnie rekrutacja na nowy rok akademicki 2016/2017 niesie kolejne wyzwania. ZPSB startuje zarówno z kilkoma atrakcyjnymi nowościami, jak i wzmocnieniem dotychczasowej oferty. Wśród nich pierwsze miejsce zajmują studia magisterskie Master of Business Administration. To jedyne takie studia w naszym regionie.

Mamy już za sobą 19 edycji studiów podyplomowych Executive MBA, a teraz postanowiliśmy nasze doświadczenie wykorzystać w przygotowaniu programu MBA na studiach II stopnia. Absolwenci tych studiów uzyskają dwa dyplomy – ukończenia studiów magisterskich oraz dyplom MBA. Uważamy, że MBA jest naszą „perłą w koronie”, jak też powinno być w każdej szanującej się uczelni biznesowej, dlatego rozwijanie tych programów jest dla nas kluczowe – wyjaśnia prof. Aneta Zelek, Rektor ZPSB.

Uczelnia przygotowuje także dwa nowe kierunki na studiach II stopnia – Zarządzanie w Szczecinie, ze specjalnościami: Zarządzanie finansami, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Zarządzanie projektami IT. Natomiast w Gryficach szykuje się II stopień Pedagogiki, ze specjalnością Doradztwo zawodowe.

W Wydziałach zamiejscowych ZPSB także jest kilka nowości, np. studia podyplomowe Psychologia relacji z klientem w Stargardzie, czy Akademia trenera w Gryficach, a także Doradztwo zawodowe i edukacyjne, które jest nowością we wszystkich wydziałach Uczelni.

Studia modułowe i uznawanie kompetencji – indywidualne ścieżki kształcenia

Studia modułowe zostały uruchomione już od ubiegłego roku na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie. Program tych studiów składa się z zamkniętych modułów, dzięki czemu ich zaliczenie oznacza pełne uzyskanie wiedzy w danym zakresie. Poszczególne moduły mogą także wybrać osoby spoza uczelni, jako kurs, po ukończeniu uzyskując certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji cząstkowej (certyfikat, zaświadczenie ukończenia kursu).

Dla przyszłych studentów, którzy mają już doświadczenie zawodowe, Uczelnia oferuje możliwość skrócenia studiów i przygotowania indywidualnej ścieki kształcenia, uwzględniającej posiadane kompetencje zdobyte w pracy lub podczas szkoleń. Dzięki wdrożonej procedurze uznawania wiedzy i kompetencji (RPL – Recognition on of Prior Learning), kandydat może złożyć wniosek i po pozytywnej weryfikacji wskazanych kompetencji, mogą zostać mu zaliczone określone elementy programu studiów – moduły lub kursy.


Do pobrania