Ruszamy ze bezpłatnymi szkoleniami Akademii Lidera 2.0

Rozpoczynamy realizację pierwszego ze szkoleń programu Akademii Lidera 2.0 (szkolenia dla osób 30+), realizowanego w ramach projektu „Pigułki kompetencji ZPSB”

Prowadzimy rekrutację na szkolenie „Przywództwo”, skierowane do osób 30+, które mieszkają lub pracują na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz powiatu gryfickiego.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ZPSB w Szczecinie, w terminie 19.11.–12.12.2019 r.

Dni szkoleniowe: 19, 26, 29 listopada oraz 10,11,12 grudnia 2019 r. , w godz. 17.00-21.15.

Ilość miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się za pomocą formularza rekrutacyjnego online oraz podpisanie umowy szkoleniowej.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie PRZYWÓDZTWO

Przywództwo to obszar kompetencyjny, na który składają się umiejętności z zakresu ustalania celu, wizji i misji, świadomości zasobów, działania na rzecz innych, zmiany nawyków, uważności, aktywnego słuchania, asertywności i kalkulowania ryzyka. Moduł przewiduje, że użytkownik będzie samodzielnie podejmował decyzje, potrafił krytycznie ocenić swoje działania i działania zespołu, którym kieruje, będzie przyjmował odpowiedzialność za skutki tych działań, podniesie kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem i kształtowaniem ścieżki rozwoju.

Ramowy zakres szkolenia:

  • Zdolności przywódcze – czy można się tego nauczyć?
  • Lider dojrzały – lider kompletny; cechy, zachowania, umiejętności.
  • Motywowanie zespołów, skuteczne delegowanie zadań.
  • Praca feedbackiem – jak to robi świadomy lider?

Tego się nauczysz:

  • Zrozumiesz, czym rożni się zarządzanie od przewodzenia.
  • Poznasz zestaw kompetencji lidera (z obszaru samoprzywództwa oraz drabiny przywództwa).
  • Nauczysz się, w jaki sposób budować autorytet nieformalny szefa w zespole i organizacji, a także, jak balansować pomiędzy potrzebami – indywidualnymi, grupy i organizacji.
  • Posiądziesz umiejętność podejmowania decyzji w zespole przy akceptacji innych opinii, a także wykorzystania ciekawych narzędzi do rozwiązywania problemów.

Czytaj więcej o Programie Akademia Lidera 2.0 i pozostałych szkoleniach, które planujemy do realizacji wkrótce (Marketing i nowe media, Design Thinking, Szczupłe i zwinne zarządzanie).

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18)