Ruszył nabór kandydatek do Wojewódzkiego Konkursu Lady D.

Pełne pasji, energii, zawstydzające swoją pracowitością i wytrwałością. Angażują się w projekty społeczne, akcje kulturalne, wolontariat i przedsięwzięcia sportowe. Pracują w różnych organizacjach i instytucjach, zakładają stowarzyszenia, publikują, występują na scenie. Obok codziennych problemów pokonują też bariery komunikacyjne i architektoniczne oraz te najtrudniejsze, związane ze społecznymi uprzedzeniami i stereotypami. Takie właśnie są Lady Disabled, czyli Niepełnosprawne Damy, uczestniczki konkursu im. Krystyny Bochenek.
[na zdjęciu: laureatki ubiegłorocznej edycji konkursu, źródło]

Celem konkursu, organizowanego od 2002 roku przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet, jest wyróżnienie tych kobiet i zaprezentowanie ich osiągnięć szerszej publiczności. Od 2015 r. Samorząd Województwa wspiera organizację Konkursu na etapie regionalnym.

Poszukiwane są Panie – mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, które pomimo niepełnosprawności przez życie idą z podniesioną głową!  Angażują się w działania społeczne, sportowe i kulturalne, pracują w różnych organizacjach i instytucjach, codziennie pokonują bariery komunikacyjne, architektoniczne oraz te najtrudniejsze, w naszych głowach – stereotypy i uprzedzenia. Kandydatki do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać do 21 września 2018 r.

Paniom zostaną przyznane nagrody w czterech kategoriach: „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” i „Życie Zawodowe”. Warto wyjaśnić, że nazwa konkursu Lady D. pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled, ale także nawiązuje do działalności charytatywnej oraz na rzecz osób z niepełnosprawnością księżnej Diany.

Laureatki konkursu poznamy w II połowie października, podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs. Panie otrzymują dyplomy pamiątkowe oraz nagrody. Podobnie jak przed rokiem zostanie przygotowana publikacja dotycząca ich działalności wyróżnionych uczestniczek.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 września 2018 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu – na stronach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują Posłanka  na Sejm VIII kadencji Magdalena Kochan oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.