Specjalistyczne szkolenie z oprogramowania Dietrich’s 3D CAD/CAM

W tym tygodniu zakończyło się szkolenie w zakresie Specjalistycznego Oprogramowania Dietrich’s 3D CAD/CAM. Szkolenie to zostało przygotowane przez ZPSB specjalnie dla firmy Konsbud Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Drewnianych. Przez 112 godzin wyszkoliliśmy 8 projektantów z Konsbudu w obsłudze specjalistycznego oprogramowania do pracy konstruktorskiej w drewnie, m.in. w projektowaniu dachów, ścian stropów.
Szkolenie zostało dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych.