Spotkanie Konsorcjum Edukacyjnego w Dąbrowie Górniczej

Wczoraj w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej gościli przedstawiciele Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie perspektyw dalszych wspólnych działań, w których istotną rolę odgrywają szkolenia pracowników partnerskich Uczelni.

Inicjatorem spotkania było Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych WSB w Dąbrowie Górniczej, a obok spraw Konsorcjum, zostało także przeprowadzone szkolenie z zastosowania platformy Knowledge@Work, w którym uczestniczył Prorektor WSB ds. Rozwoju i Spraw Studenckich oraz pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kolejną uczelnią w Polsce, która zdecydowała się na wdrożenie – opracowanej przez ZPSB – platformy Knowledge@Work dla wzbogacenia swojej oferty studiów o badanie kompetencji kluczowych, a także rozwijanie uniwersalnych umiejętności wymaganych przez pracodawców. Efektem będzie indywidualizacja procesu kształcenia, polegająca na dostosowaniu poziomu i zakresu wiedzy do potrzeb słuchacza, jak również certyfikacja kompetencji po realizacji danego modułu kształcenia lub szkolenia certyfikowanego.

Kolejne spotkanie, które poprowadziła przedstawicielka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych objęło zagadnienia, dotyczące podstaw pracy z platformą Nomad – nowoczesnym narzędziem do tworzenia i publikowania MOOCów.