Stypendia Prezydenta Miasta Szczecin

Warto spróbować! Zachęcamy naszych Studentów do składania wniosków o stypendium naukowe Prezydenta Miasta.

Od 1 marca br. w Urzędzie Miasta przyjmowane będą wnioski w ramach XII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża). Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 10 marca 2016 roku do godz. 15.00. Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim. Natomiast stypendium dla doktoranta to 3 000 zł brutto.

Więcej informacji w załączonym piśmie lub na stronie BIP UM Szczecin