Stypendia Prezydenta Szczecina

Ostatnia szansa na zdobycie nawet 30 tys. zł. Kończy się nabór wniosków o stypendia Prezydenta Szczecina

Jeszcze tylko przez tydzień (do 30 marca 2021) szczecińscy studenci i doktoranci mogą składać wnioski o stypendia Prezydenta Miasta. Nabór kończy się 30 marca. Nazwiska tegorocznych stypendystów poznamy na przełomie maja i czerwca. Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto.

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia Prezydenta Szczecina corocznie, od ponad 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które wpływają na rozwój Szczecina i regionu. Łącznie, we wszystkich edycjach programu stypendialnego, do Urzędu Miasta wpłynęło aż 561 wniosków. Finalnie Prezydent przyznał 112 stypendiów – otrzymało je 61 studentów i 51 doktorantów z różnych uczelni.

Po stypendium sięgnąć mogą studenci i doktoranci, którzy:

 1. uczą się na szczecińskiej uczelni;
 2. są na ostatnim roku:
 • studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich
 • lub obronili pracę dyplomową w roku, w którym składają wniosek (student)
 • studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i mają określony tytuł rozprawy doktorskiej
 1. posiadają osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:
 • publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
 • otrzymane granty badawcze,
 • wystąpienia na konferencjach, sympozjach,
 • certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,
 • zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
 • studia równoległe lub na innych kierunkach,
 • współpracę z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.
 1. mają min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o stypendium;
 2. nie przebywają na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich);
 3. nie powtarzają roku.

Więcej informacji: https://stypendia.szczecin.eu/