Trwa nabór prac na III edycję konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych

Rozpoczęła się trzecia już edycja konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z dziedziny skarbowości korporacyjnej. Prace można składać do 31 października, a pula nagród wynosi 14 000 złotych.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich, poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Autorzy prac muszą posiadać status absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, a do konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2011 – 2016.

Prace należy składać pocztą, na adres Stowarzyszenia, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnej zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. Przy pomocy konkursu Stowarzyszenie chce zachęcić studentów i pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy – na stronie PCTA