W Gryficach zakończyło się III Forum Społeczno-Gospodarcze

Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze już po raz trzeci odbyło się w naszym Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, w ubiegły piątek, 13 maja br. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło blisko 100 uczestników, którzy reprezentowali środowiska samorządowe, biznesowe, naukowe oraz społeczność mieszkańców Gryfic i okolic.

Gościem specjalnym Forum był Profesor Dariusz Rosati, który przedstawiał zgromadzonym kwestie rewizji budżetu UE na lata 2014-2020 i jej możliwych konsekwencji dla Polski.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji Forum były powiązania funkcjonalno-przestrzenne w rozwoju regionalnym, jako szansa dla Gryfic i regionu. Po wystąpieniach zaproszonych gości, odbyła się żywa dyskusja uczestników, z której wynikło, że warunkiem koniecznym dla rozwoju regionalnego jest współdziałanie przedstawicieli różnych środowisk.

Więcej o Gryfickim Forum Społeczno-Gospodarczym