Warsztat na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych – 10 czerwca 2021r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie online na temat możliwości pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 16:30.

Program merytoryczny warsztatu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
  • case study – jak wygląda praca w sektorze z perspektywy pracownika – specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku)
  • informacje na temat Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze nowoczesnych usług;
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę;
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu;
  • ćwiczenia kształtujące kompetencje funkcjonalne;

 

W celu wzięcia udziału w warsztacie uprzejmie proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego (do dnia 8 czerwca 2021r. godz. 18.00) umożliwiającego wzięcie udziału w warsztacie. 

Uwaga: Po szkoleniu otrzymają Państwo zaświadczenie o ukończeniu warsztatu !

Oświadczenie uczestnika i Formularz rekrutacyjny SRK: LINK_ZSBwS 

Po wypełnieniu formularza  na Państwa adresy mailowe zostaną przesłane linki do spotkania.

W warsztacie wezmą udział m.in:

Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketingu pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe.

Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze NUB, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0.

Warsztat na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych realizowany jest w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych