Weź udział w Hackathonie i pomóż osobom dotkniętym wojną w Ukrainie!

 

Zastanawiasz się, czy rozwiązania technologiczne można przygotować w zaledwie dwa dni? Masz pomysł, który pomoże wesprzeć osoby dotknięte wojną w Ukrainie?

Skorzystaj z wiedzy i bezpłatnego wsparcia specjalistów na Hackathon Szczecin.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 25 – 26 czerwca 2022 roku w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Startup Academy, a skierowane do osób z kreatywnymi pomysłami, chcącymi działać w dobrej sprawie.

Celem wydarzenia jest pomoc ofiarom wojny na Ukrainie poprzez rozwiązania technologiczne, które można wdrożyć łatwo i szybko oraz wykorzystać na szeroką skalę. Hackathon przewiduje dwa dni intensywnej pracy zespołów, którego finałem będzie zaprezentowanie projektów przed jury. Dedykowany jest przede wszystkim młodym talentom realizującym się w obszarze IT, ICT i szeroko rozumianej innowacji.

Umiejętność programowania nie jest konieczna – zapewnia Olgierd Geblewicz Marszałek województwa Zachodniopomorskiego. –  Ochotnicy wydarzenia mogą dzielić się pomysłami, znaleźć nową ścieżkę zawodową, pogłębić zainteresowanie przedsiębiorczością, nowymi technologiami, czy poznać nowe osoby. Dla zwycięskich projektów przewidzieliśmy nagrody pieniężne i rzeczowe.

Co ważne, uczestnicy nie pozostają sami z wyzwaniami – podczas eventu obecni będą mentorzy, czyli osoby z otoczenia biznesowego, których zadaniem jest wspierać zespoły swoim doświadczeniem i wiedzą z najważniejszych obszarów biznesowych. Program wydarzenia zakłada sesje mentoringowe i konsultacje eksperckie, podczas których pomysłodawcy będą poszerzać wiedzę w takich obszarach jak rozwój pomysłu, analiza rynku i konkurencji oraz tworzenie propozycji wartości dla klientów.

– Na co dzień wspieramy tysiące osób w realizacji ich innowacyjnych pomysłów. Do tej pory zorganizowaliśmy kilkanaście hackathonów dla różnych klientów, rekrutując ponad 1000 kreatywnych i zaangażowanych osób z różnych branż. W czasie wydarzenia uczestnicy opracują rozwiązania wpisujące się w obszary tematyczne i przetestują, czy przyjęte hipotezy biznesowe odpowiadają na rzeczywiste potrzeby odbiorców – dodaje Michał Misztal, CEO Startup Academy.

Hackathon jest również okazją do networkingu i pozyskania cennych kontaktów biznesowych. W wydarzeniu wezmą udział fundusze Venture Capital, przed którymi pomysłodawcy będą mogli zaprezentować swój projekt i uzyskać feedback bezpośrednio od inwestora.

 

Wydarzenie jest objęte patronem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, a w gronie mentorów znajdą się również specjaliści z naszej uczelni.

Na bezpłatny Hackathon można zapisać się pod linkiem:

http://startupacademy.pl/hackathon-zaprojektuj-przyszlosc/.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.