Weź udział w konkursie Prezesa NBP

Serdecznie zachęcamy naszych Studentów i Absolwentów do udziału w konkursie Narodowego Banku Polskiego:

  • IX edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych
  • V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP  za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

Celem konkursów jest stymulowanie zainteresowania studentów i absolwentów uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W tegorocznej edycji udział mogą wziąć autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. oraz autorzy prac doktorskich i najlepszych osiągnięć naukowych, na podstawie których przyznaje się stopień doktora habilitowanego, które zostały obronione na uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  2014 i 2015 r. Zgłoszenia prac do konkursów mogą dokonywać autorzy prac samodzielnie oraz uczelnie i promotorzy/recenzenci za zgodą autorów.

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna trzy nagrody i dwa wyróżnienia:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15.000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 10.000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 7.000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5.000 zł.

Autorom najlepszych prac doktorskich Kapituła przyzna jedną nagrodę i trzy wyróżnienia:

  • główna nagroda w wysokości 30.000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10.000 zł.

Autorom najlepszych prac habilitacyjnych Kapituła przyzna jedną nagrodę i trzy wyróżnienia:

  • główna nagroda w wysokości 50.000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20.000 zł.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 1 czerwca 2016 roku

Szczegółowe informacje na stronie: www.nbp.pl/magisterska oraz www.nbp.pl/doktorska-habilitacyjna