X edycja Konkursu na pracą magisterską „Teraz Polska Promocja i Rozwój” – nowy termin

Trwa jubileuszowa X edycja konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 26.10.2016 r. Na laureatów konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ok. 50.000 zł, publikacje i staże.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz dziesiąty ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Prace konkursowe o kulturze polskiej powinny nawiązywać do problematyki promocji kultury w kraju i za granicą, wpływu dokonań wybitnych twórców i instytucji na wizerunek Polski, wpływu inicjatyw społeczno-kulturalnych na rozwój regionów i kraju, promocji Polaków i ich twórczości w obrębie kultury, dobrych praktyk w zarządzaniu instytucjami kultury.

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.
Zgłoszenia można przesyłać do 26 października 2016 r.

Na przestrzeni dotychczasowej historii Konkursu otrzymaliśmy ponad 600 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a blisko 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

  • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB
  • Streszczenie pracy
  • Notkę biograficzną autora
  • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
  • Kopię promotorskiej recenzji pracy

Termin zgłoszeń upływa 26.10.2016 r.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska.