Zapraszamy do Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Zachęcamy do udziału w XII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. 

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
W Konkursie mogą brać udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018  r.

Pula nagród wynosi 42 000 zł!

  1. I miejsce – 15 000 zł
  2. II miejsce – 10 000 zł
  3. III miejsce – 7 000 zł
  4. Dwa wyróżnienia – po 5 000 zł

Prace można nadsyłać do 14 czerwca 2019 r.

Informacje i regulamin: www.nbp.pl/magisterska