Zapraszamy do Programu Stypendialnego Prezydenta Szczecina

W marcu 2019 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

O stypendium Prezydenta mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie (Uchwała Nr X/188/11 Rady Miasta Szczecin z dn. 25 lipca 2011 r.) i reprezentujący dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny, kierunki i specjalności naukowe wymienione z załączniku 1 do Regulaminu.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 8 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Więcej informacji – na stronie Urzędu Miasta

Zachęcamy serdecznie do składania wniosków.