Zapraszamy na spotkanie Personalnych na Pomorzu

W środę, 18 maja, Klub Personalnych na Pomorzu Zachodnim zaprasza na spotkanie z Katarzyną Dujanowicz oraz Edytą Jagodzińską-Pawluk do Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Temat spotkania: „LEADERSHIP COACHING – Jak rozwijać organizacje rozwijając kompetencje przywódcze i coachingowe?”

Zapraszamy serdecznie na godzinę 16.30 do siedziby ZPSB, przy ul. Żołnierskiej 53 w Szczecinie, sala 107.

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie przybycia: personalni.szczecin@gmail.com

Informacje o spotkaniu

LEADERSHIP COACHING – Jak rozwijać organizacje rozwijając kompetencje przywódcze i coachingowe?
Przez wiele lat funkcja menedżera w organizacji determinowana była poprzez system nakazowo-wykonawczy, w którym pracownik był tylko „trybikiem” do realizacji jej celów. Tymczasem dzisiaj w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, potrzebne są elastyczne i szybko reagujące na zmianę zespoły. Przed kadrą zarządzającą stawia to zupełnie nowe wyzwania.
Współczesny menedżer przestaje być bowiem wydającym polecenia i rozliczającym tylko z efektów pracy egzekutorem, ale staje się świadomym swojego wpływu na zespół menedżerem coachem, przywódcą, który motywuje, buduje zaangażowanie i zachęca do współpracy swoich ludzi poprzez uczenie ich odpowiedzialności za siebie i efekty swojej pracy w zespole.
Warsztat w oparciu o autorski Model Rozwoju kompetencji coachingowych w przywództwie systemowym, pokazuje jak zadbać o to, aby rozwój kompetencji coachingowych skutecznie wspierał rozwój organizacji.

Informacje o prowadzących

  • Katarzyna Dujanowicz

Coach CoachWise™, akredytowany na poziomie PCC przez ICF, Trener Coachingu, Mentor Coach, Superwizor, Business Coach, Menadżer i Przedsiębiorca, Certyfikowany Trener FRIS®, Specjalizuje się w tematach dotyczących przywództwa, zarządzania zespołem, wspierania organizacji w procesach zmiany, a szczególnie we wdrożeniu coachingu i mentoringu organizacyjnego łączącego elementy pracy zespołowej i indywidualnej. Pracuje z coachami nad rozwojem ich kompetencji i doskonaleniu stylu coachingowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedaży. Z sukcesami od kilku lat prowadzi firmę świadczącą usługi rozwojowe, szkoleniowo-coachingowe: Szkolenia dla biznesu. Katarzyna Dujanowicz. Pracowała między innymi dla: Unizeto Technologies, Banku BPH, Brigestone, Wilhelmsen Technical Solution, Totalizator Sportowy, Aviva, Ammeraal Beltech. Wspiera firmy w zachodnipomorskiem w zakresie zarządzania zmianą i wprowadzania kultury coachingowej.

  • Edyta Jagodzińska-Pawluk

Certyfikowany Coach ACC ICF i CoachWise™, Trener i Konsultant Biznesu, Menedżer. Absolwentka kompleksowego programu (ACTP) Coaching Center: CoachWise Essentials™, Equipped™, Proficiency™. Trener Coachingu, Mentor Coach i Superwizor. Zrzeszona w International Coach Federation (ICF). Jako menedżer z doświadczeniem na różnych szczeblach zarządzania, wspiera z sukcesem organizacje biznesowe w obszarze rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych. Pracuje z zespołami pracowniczymi i projektowymi wspierając ich efektywność. Specjalizuje się w procesach zarządzania zmianą w organizacjach. Realizowała projekty i procesy rozwojowe m.in. dla BZ WBK, BGŻ, HIAB, PZU SA, ZUS, MWV Manufacturing, PLAY, SCHULKE, Creatuity, Varico, NaviExpert.