Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji czterech toalet w celu ich przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujących się w budynku Wydziału ZPSB w Gryficach w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2023r. 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej modernizacji czterech toalet w celu ich przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujących się  w budynku Wydziału ZPSB
w Gryficach w oparciu o zasadę konkurencyjności
konkurencyjności, w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe i załączniki – do pobrania:

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2023-12173-152527

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152527