Zapytanie ofertowe Nr 10 Witryna Pracy

Zapytanie ofertowe Nr 10 Witryna Pracy na produkcję 9 filmów edukacyjnych w ramach projektu „PI-Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu

Do pobrania:

Termin zbierania ofert: 22.04.2014 do godz. 15:00

Data publikacji: 04.04.2014