ZAPYTANIE OFERTOWE w oparciu o zasadę konkurencyjności – dotyczące przygotowania i realizacji programu szkoleniowego nt. projektowania uniwersalnego

Zapraszamy do złożenia oferty przygotowania i realizacji Programu szkoleniowego dla kadry Uczelni pn. „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany”, realizowanego ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe i załączniki – do pobrania:

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2022-12173-129244 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129244)