Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/21.

Uprzejmie informujemy, że od 1 października zajęcia dydaktyczne w ZPSB będą odbywać się w formie tradycyjnej z elementami nauczania zdalnego.

Proporcje między nauką zdalną i tradycyjną będą elastycznie dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemicznej.

Zajęcia stacjonarne w siedzibie uczelni oraz w filiach, odbywać się będą zgodnie z planem i harmonogramem zajęć w sem. zimowym, z zastrzeżeniem zachowania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Zajęcia w trybie zdalnym dotyczą wybranych kursów / przedmiotów i / lub ich części. Są one oznaczone w planie zajęć jako zajęcia on-line i będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Moodle, MS Teams oraz Navoica.

Dziekanaty i pozostałe jednostki Uczelni będą czynne w ustalonych godzinach (szczegóły otwarcia poszczególnych jednostek są dostępne w dziale Kontakt). Mimo to nadal sugerujemy kontakty online – email / telefoniczne oraz unikanie bezpośrednich kontaktów, jeśli to tylko jest możliwe.

Na terenie Uczelni obowiązują reżimy sanitarne, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi.

Szczegóły:

  • Bardzo prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia Rektora – otwórz PDF