Zarządzenie Rektora ws. organizacji letniego semestru roku akademickiego 2020/21

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 zajęcia dydaktyczne nadal będą odbywać się w formie nauczania zdalnego (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) z elementami zajęć tradycyjnych.

Proporcje między nauką zdalną i tradycyjną będą elastycznie dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemicznej.

Zajęcia w trybie zdalnym są oznaczone w planie zajęć jako zajęcia on-line i będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Moodle, MS Teams oraz Navoica.

Dziekanaty i pozostałe jednostki Uczelni będą czynne w ustalonych godzinach (szczegóły otwarcia poszczególnych jednostek są dostępne w dziale Kontakt). Mimo to nadal sugerujemy kontakty online – email / telefoniczne oraz unikanie bezpośrednich kontaktów, jeśli to tylko jest możliwe.

Pełna treść Zarządzenia Rektora dostępna pod tym linkiem – otwórz dokument