Zmiana Rektora ZPSB od 1 października br. – prof. Anetę Zelek zastąpi dr Justyna Osuch-Mallett

Od 1 października br. nowym Rektorem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu W Szczecinie zostanie dr Justyna Osuch-Mallett, obecna prorektor ds. rozwoju, laureatka m.in. w plebiscycie Menadżera Roku 2020. Prof. Aneta Zelek pozostaje aktywna na Uczelni, będzie kontynuować pracę nauczyciela akademickiego, a także działalność społeczną na rzecz regionu i rolę komentatora rzeczywistości gospodarczej. Takie zmiany zostały zatwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu Senatu ZPSB.

Z dniem 30 września 2021 r. prof. Aneta Zelek składa rezygnację ze stanowiska Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, po 8 latach pełnienia tej funkcji. Decyzja ta podyktowana jest względami zdrowotnymi. W tym roku mija 25 lat, odkąd prof. Aneta Zelek pracuje w ZPSB, w tym 23 lata na stanowiskach kierowniczych. Ostatnie 15 lat pełniła wysokie i bardzo wymagające funkcje rektorskie, łącząc je także z dydaktyką oraz zaangażowaniem w życie społeczne regionu.

– Praca na rzecz Uczelni, to dla mnie radość i duma, ale także ważna misja, którą wypełniam z oddaniem i zaangażowaniem – mówi rektor Aneta Zelek.

W chwili obecnej kondycja Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu jest bardzo solidna, zarówno pod względem finansowym, jak i strategicznym. ZPSB posiada ugruntowaną pozycję na regionalnym rynku edukacji wyższej. Okres pandemii postawił przed nami wyzwania, którym – mówię to z dumą – udało nam się do tej pory sprostać i nawet rozwijać skrzydła, szczególnie w edukacji zdalnej i wykorzystaniu nowych technologii – kontynuuje prof. Zelek.

Idąc w takim właśnie kierunku, ZPSB potrzebuje teraz jeszcze więcej wigoru, pozytywnej energii i nowej generacji w zarządzaniu. Jednocześnie też zachowania bliskości do studenta i studentów, czyli tego, co nas wyróżnia, pozwalając budować bliskie relacje i poznając potrzeby rozwojowe studentów – podsumowuje Aneta Zelek.

Dlatego też, na tym samym posiedzeniu, Senat ZPSB pozytywnie zaopiniował kandydaturę dr Justyny Osuch-Mallett na stanowisko Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, od dnia 1 października 2021 r.

Dr Justyna Osuch-Mallett, związana z ZPSB od 21 lat, przeszła na Uczelni drogę, obrazującą możliwości i wyzwania uczelni wyższej w nowych, zmieniających się warunkach. Zaczynając od stanowiska asystenta, zajmowała się od początku projektami na Uczelni, od roku 2000 jako Menadżer projektów, potem Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych i MBA (od 2007), Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu (od 2013), a od 2017 Dziekan Wydziału w Szczecinie oraz Prorektor ds. rozwoju. Współpracownicy i partnerzy biznesowi mówią o dr Osuch, że jest osobą z niezwykłą, zaraźliwą energią, wyznaczającą wciąż nowe cele i realizującą z pasją ambitne projekty.

Widzę przed Uczelnią dalszą drogę rozwoju w kierunku nowoczesności, chcę postawić na transformację kształcenia i uczenia się, na zaproponowanie modelu kształcenia 5+ – mówi rektor elekt, dr Justyna Osuch-Mallett.

 – W modelu 5+ chodzi o wiele form uczenia się synchronicznego i asynchronicznego: na sali, online w czasie rzeczywistym, kształcenie hybrydowe (część na sali, część online), nauka samodzielnie online, a także – czego jeszcze nie mamy, ale to moja wizja i wyzwanie – uczenie HyFlex, czyli na sali i online jednocześnie – kontynuuje dr Osuch-Mallett.

– Budowanie praktycznie kształcącej uczelni w rzeczywistych związkach z biznesem, było od zawsze i będzie nadal sercem działalności ZPSB. Wiem, że stoi przede mną niełatwe zadanie, ale podejmuję je z ogromnym zaszczytem i silną wiarą w możliwości naszej Uczelni oraz studentów, absolwentów i współpracowników, z którymi jestem związana od lat i na których wiem, że mogę liczyć – podsumowuje Justyna Osuch.

–  Jestem przekonana, że to najlepsza kandydatura, gwarantująca Uczelni świetne perspektywy, która poprowadzi ją dalej w innowacyjną przyszłość. Pierwsze wyzwanie, które przed nią teraz stoi, to nadanie statusu naszej uczelni – akademii umiejętności praktycznych – nowej roli przewidzianej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – mówi o dr Justynie Osuch, prof. Zelek.

Dotychczasowa rektor, prof. Zelek podkreśla jednak wyraźnie, iż pozostaje nadal aktywna w życiu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

– Obok dołączenia do zaszczytnego grona Rady Powierniczej Uczelni, będę także od nowego roku akademickiego, z wielką dumą i frajdą kontynuować pracę nauczyciela akademickiego ZPSB. Szykuję się też na kolejne projekty, pozostaję aktywna w życiu społecznym, myślę o napisaniu książki. Zawsze też służę, w razie potrzeby, w roli eksperta i komentatora sytuacji gospodarczej regionu i kraju – podsumowuje prof. Zelek.

Oficjalne przekazanie obowiązków i insygniów Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, będzie miało miejsce podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022. Wydarzenie to zaplanowane jest w dniu 1 października br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu.

Materiały do pobrania