ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych

Ilustracja przedstawiająca ZPSB Plus Program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych.

28-29.11.2022 r. w Kołobrzegu rozpoczęliśmy szkolenie kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej w ramach programu szkoleniowego „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany”, który będzie realizowany do 30.09.2023 r.  Program szkoleniowy jest realizowany w ramach projektu:

„ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Podczas dwudniowych warsztatów towarzyszyłam nam myśl przewodnia Richarda L. Mace:

 „Każdy człowiek jest lub będzie kiedyś nie w pełni sprawny, czy to czasowo w wyniku choroby, kontuzji, podczas ciąży, czy też w związku z naturalnym procesem starzenia. Nie ma zatem sensu dzielenia na osoby „sprawne” i osoby „niepełnosprawne”. ”

Przy wsparciu firmy METAPHOR Wróblewska Sp. K. rozpoczęliśmy działania, których celem jest usuwanie barier podczas procesu zarówna nauczania jak i uczenia się.

Projektowanie uniwersalne w edukacji polega na takim projektowaniu zajęć, przestrzeni edukacyjnych, przekazywanych instrukcji, materiałów, sposobów komunikacji (stron www, oznakowania, itp.), aby uwzględniały różnorodne potrzeby każdego studenta i wykładowcy.

Chcemy się zmieniać dla Was, dla siebie i dla naszych kolejnych studentów i pracowników.