Pedagogika — czym można zajmować się po ukończeniu tego kierunku?

Pedagogika to bardzo popularny kierunek studiów, chętnie wybierany przez ludzi w Polsce. Jeśli zastanawiasz się, czy odnajdziesz się w tej dziedzinie, to koniecznie sprawdź, czego możesz nauczyć się na takich studiach i jaką pracę można podjąć po ich ukończeniu? Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami i przekonaj się, czy pedagogika to kierunek dla Ciebie. 

Kto najlepiej odnajdzie się na studiach pedagogicznych i jakie umiejętności one gwarantują?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to ważna decyzja, którą warto dobrze przemyśleć. Aby mieć pełen obraz, warto dowiedzieć się, czego można na wybranym kierunku się nauczyć. Ważne jest również to, jakie umiejętności są pożądane u kandydatów. Niektóre zdolności warunkowane są bowiem przez charakter studenta i trudno jest się ich nauczyć bez odpowiednich predyspozycji. Na pedagogice na pewno odnajdą się osoby, które cechują się empatią i cierpliwością, pomysłowością i łatwością w nawiązywaniu kontaktów i budowania relacji z ludźmi. 

Pedagogika na studiach pierwszego stopnia to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Studenci tego kierunku zgłębiają tajniki pracy opiekuńczej, wychowania i pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi. Profesjonalnie skomponowany plan zajęć pozwoli na rozwinięcie umiejętności społecznych i socjalnych, które są niezwykle cenne i potrzebne w trakcie pracy z uczniami lub podopiecznymi w praktycznie każdym wieku. Poszczególne specjalności dopasowane są do pracy z różnymi grupami wiekowymi i o różnych potrzebach. 

Miejsca pracy, w których znajdą zatrudnienie osoby po pedagogice

Studia pedagogiczne jednoznacznie kojarzą się z nauką w szkole lub przedszkolu. Jest to oczywiście bardzo częsta ścieżka osób z tym wykształceniem. Należy jednak mieć na uwadze, że nie jest to jedyna możliwość dla pedagogów. Osoby z wyższym wykształceniem w tym kierunku, mogą podejmować pracę również w innych placówkach społecznych i socjalnych. Szeroki wybór różnych miejsc sprawia, że każdy może znaleźć zakres działania, dopasowany do jego zainteresowań i konkretnych zdolności. 

Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika można rozpocząć pracę w domu opieki lub w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Osoby z takim wykształceniem zatrudnienie znajdą również w domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także  zakładach poprawczych, centrum wspomagania rodziny, centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacyjnym oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych i schroniskach dla nieletnich. 

Pedagodzy bez trudu znajdą również zatrudnienie w rozmaitych instytucjach kultury i animacyjnych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, a także placówkach pozarządowych. Szeroki wybór miejsc zatrudnienia sprawia, że możliwości po tym kierunku są bardzo zróżnicowane i ciekawe. Dzięki temu pedagogika jest kierunkiem, na którym odnajdą się bez problemu osoby, które chcą pracować z ludźmi i nieść im różnego rodzaju pomoc.