Zarządzanie ludźmi skupione na relacjach, czyli współczesny HR

Ludzie odgrywają bardzo istotną rolę w każdej organizacji biznesowej. Od odpowiedniego zarządzania ich pracą, motywowania ich do działania i podejmowania między sobą współpracy często zależy sukces kluczowych projektów oraz wykonywanych procesów. O kierunku na studiach podyplomowych w ZPSB HR Manager oraz o tym, jak kształtuje się współcześnie branża zarządzania ludźmi rozmawiamy z Panią Alicją Szyszkowską-Gilewską, która wykłada na tym kierunku w ZPSB oraz prowadzi Zdrowe Przedszkole.

 

HR Manager – dla kogo jest ten kierunek? Kto się na nim odnajdzie? 

To kierunek na studiach podyplomowych, na którym odnajdzie się każdy, kto chce pracować w zespole i chce pracować z zespołem. Na tym kierunku słuchacze zostaną zapoznani z technikami budowania relacji, rozwijania kompetencji i motywowania się do działania.

To idealny wybór studiów dla osób, które charakteryzują się empatią, lubią pracę z ludźmi i są komunikatywni. Słuchacze będą uczeni technik porozumiewania się, jednak przyswojenie tej wiedzy będzie o wiele łatwiejsze i bardziej naturalne dla osób o wrodzonej otwartości.

 

To kierunek na studiach podyplomowych, na którym odnajdzie się każdy, kto chce pracować w zespole i chce pracować z zespołem.

 

Skąd pomysł na nową nazwę kierunku i zmianę z Zarządzania ludźmi w biznesie na HR Managera? 

Nazwa Zarządzanie ludźmi lub Zarządzanie zasobami ludzkimi nie pokazuje istoty tego kierunku. Zależało nam na tym, aby jak najbardziej podkreślić, że na studiach podyplomowych HR Manager słuchacze uczą się pracy z ludźmi. Mają do czynienia z ambicjami, emocjami, preferencjami i różnymi metodami motywacji, z których mogą korzystać. HR Manager to nazwa, która naszym zdaniem o wiele lepiej koresponduje z informacjami, jakie mają zostać przekazane słuchaczom.

HR Manager to kierunek, który ma rozwijać relacje między członkami zespołu oraz całego przedsiębiorstwa i wspierać proces wykorzystywania mocnych stron wszystkich pracowników w wybranych procesach.

 

Jakie powinny być najważniejsze cechy osoby, która chce pracować w dziale HR?

Osoba, która jest HR menedżerem musi znać techniki zarządzania ludźmi, techniki komunikacji i funkcjonowania wśród ludzi. Istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest budowanie trwałych relacji nie tylko między menedżerem i podwładnymi, ale także między wszystkimi członkami grupy projektowej czy działu.

 

Tworzenie idealnego zespołu to trudna sztuka. Jak do tego podejść i czy można się tego nauczyć?

Gotowe recepty na zbudowanie idealnego zespołu tak naprawdę utrudniają sprawę. Wiele osób zapomina, że każdy człowiek jest inny i metody działania należy dobierać do tego, z kim pracujemy. Opieranie się na schematach niedostosowanych do środowiska, zespołu oraz branży nie będzie przynosić oczekiwanych rezultatów.

Istnieje wiele różnych technik zarządzania, z których warto korzystać. I jest to coś, czego można się nauczyć. Należy mieć na uwadze w tym procesie, że techniki można ze sobą przeplatać i łączyć – w taki sposób, aby uzyskać optymalne w danych warunkach narzędzie do zarządzania ludźmi.

Istnieje wiele różnych technik zarządzania, z których warto korzystać. I jest to coś, czego można się nauczyć. Należy mieć na uwadze w tym procesie, że techniki można ze sobą przeplatać i łączyć.

 

Jakie cenne lekcje dostaną słuchacze ZPSB na studiach podyplomowych na kierunku HR Manager

Przede wszystkim na studiach w ZPSB najcenniejsze są spotkania z praktykami. Nauka na konkretnych przypadkach, możliwość poznania problemów i wyzwań, stawianych przez branżę. Słuchacze będą mogli zapoznać się z branżą HR od podszewki.

 

Co wyróżnia kierunek HR Manager w ZPSB od innych podobnych kierunków? 

ZPSB to uczelnia, która stawia na otwartość i komunikację. Jest to szkoła wyższa zorientowana na studentów i słuchaczy, co doskonale pokazuje, że ZPSB zna fundamenty, które są najistotniejsze w skutecznym zarządzaniu i pracy z ludźmi.

Wyzwania współczesnego HR-u, czyli jak zmienia się ta branża w ostatnich latach i czy ten kierunek się utrzyma? 

Branża HR na pewno dynamicznie się zmienia i dużym wyzwaniem dla pracowników tych działów będzie przestawienie się ze stricte kadrowego podejścia. Wielu specjalistów nadal pomija kompetencje miękkie, które są często istotą tej pracy.

Kontrolowanie kwestii prawnych i formalnych to jedno, ale niezwykle ważne jest skupienie się na drugiej stronie, to znaczy na pracowniku. Na jego preferencjach, potrzebach i tym, co motywuje go nie tylko do pracy, ale także do większego zaangażowania w relację z firmą.

Niezwykle ważne jest skupienie się na drugiej stronie, to znaczy na pracowniku. Na jego preferencjach, potrzebach i tym, co motywuje go nie tylko do pracy, ale także do większego zaangażowania w relację z firmą.

 

Jakie wyzwania będą Pani zdaniem najważniejsze i najciekawsze dla osób związanych z zarządzaniem ludźmi w biznesie w najbliższym czasie? 

Bez wątpienia dużym wyzwaniem w najbliższym czasie, dla osób zajmujących się zarządzaniem ludźmi, będzie multikulturowość oraz konieczność łączenia w zespołach pracowników z różnych pokoleń i generacji. Różnorodna mentalność, odmienne podejście do pracy i jej roli w życiu, a także odmienne wymagania i potrzeby to na pewno ogromne wyzwanie.

Kolejnym wyzwaniem bez wątpienia jest recesja. Spowolnienie gospodarcze może utrudniać pogodzenie kosztów przedsiębiorstwa z potrzebami pracowników.

 

Jak przygotować się na studia podyplomowe na kierunku HR Manager

Trzeba przyjść na nie z otwartą głową. Najważniejsze, aby wiedzieć, że na pierwszym miejscu jest człowiek i relacja z nim. Jest to ważne nie tylko w życiu prywatnym, ale również w biznesie i nie należy o tym zapominać.

 

Czy każdy może być dobrym menedżerem i radzić sobie z komunikacją z pracownikami? 

Moim zdaniem każdy może być naprawdę dobrym pracodawcą. Najważniejsze jest to, aby pamiętać, że po drugiej stronie jest człowiek, z którym należy się komunikować. Delegowanie i zlecanie zadań to jedno, ale istotny jest takżę feedback oraz słuchanie potrzeb, aby pracownikom jak najlepiej żyło się w firmie i wykonywało obowiązki. Dzięki temu uda się stworzyć stabilne przedsiębiorstwo z zaangażowanymi ludźmi.

Moim zdaniem każdy może być naprawdę dobrym pracodawcą. Najważniejsze jest to, aby pamiętać, że po drugiej stronie jest człowiek, z którym należy się komunikować.