Pytania i odpowiedzi

Czy w procedurze PEUs mogą uczestniczyć wszyscy kandydaci na studia w ZPSB?
Nie. Na naszej Uczelni w roku akademickim 2019/2020 procedura PEUs obowiązuje wyłącznie na kierunkach: Zarządzanie studia I stopnia oraz Ekonomia studia I stopnia.

Czy skorzystanie z procedury PEUs wiąże się z opłatami?
Tak. Uczestnictwo w procedurze PEUs wymaga podpisania z Uczelnią umowy w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się, a następnie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 250 zł powiększonej o opłatę za punkty ECTS, które podlegają weryfikacji (50 zł za każdy punkt).

Czy już teraz mogę wziąć udział w procedurze PEUs?
Tak. Do weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności w ramach PEUs możesz przystąpić już na etapie rekrutacji na studia w ZPSB, czyli w okresie od kwietnia do września. Zanim złożysz dokumenty, zapoznaj się z programem kształcenia obowiązującym na wybranym kierunku.

Czy będę musiał długo czekać na wyniki weryfikacji w ramach PEUs?
Nie. Procedura PEUs standardowo trwa maksymalnie 10 dni od momentu złożenia przez Ciebie wniosku w tej sprawie. O formie oraz terminie weryfikacji efektów uczenia się zostaniesz powiadomiony przez Uczelnianego Koordynatora ds. PEUs.

Czy procedura PEUs obowiązuje w ZPSB już w tegorocznej rekrutacji?
Tak. Biorąc udział w procedurze PEUs możesz ubiegać się o przyjęcie na studia I lub II stopnia na naszej Uczelni. Pozytywny wynik weryfikacji pozwoli nam w dodatku skrócić czas Twojej nauki, a Tobie szybciej uzyskać dyplom.

Czy mogę zwrócić się do Uczelni w sprawie wsparcia w kwestiach formalnych związanych z PEUs?
Tak. Jeśli masz jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości związane z procedurą PEUs, możesz zwrócić się do Wydziałowego Konsultanta ds. PEUs lub Uczelnianego Koordynatora ds. PEUs bądź skontaktować się z nami mailowo pod adresem: gmaniak@zpsb.pl. Twój wniosek rozpatrzą z kolei Asesorzy, a ich decyzję zatwierdzi Komisja ds. PEUs i Dziekan Wydziału, na który aplikujesz.